O nás

Novodobý Fotoklub Polná vznikl 11. 1. 2006. Jeho zakládajícími členy byli: Jan Prchal, František Mach, Jiří Rathouský, Jaroslav Prchal a Ludmila Vomlelová.

Členská základna v současné době čítá okolo 20 fotografů.

Činnost Fotoklubu podporuje město Polná, a to nejenom finančně, ale také bezplatným užíváním klubovny v bývalém Varhánkově ústavu.

Členové Fotoklubu pořádají kolektivní i samostatné výstavy, umísťují se na předních místech ve fotosoutěžích, prezentují se v tiskovinách, kalendářích, publikacích atd.

Každoročně, vždy v podzimním období, termínu polenské Mrkvancové pouti, členové Fotoklubu prezentují své fotografie na výstavě v prostorách Městského muzea v Polné. Další prezentace Fotoklubu probíhá v budově místní Pošty na Husově náměstí, kde celoročně členové prezentují nejenom své autorské fotografie, ale také zde místním lidem dokumentují kulturní a společenský život v Polné.

Fotoklub je otevřen všem zájemcům o fotografii a fotografování. Scházíme se v klubovně Varhánkova ústavu, každé druhé úterý v měsíci, v 18:00 hod., noví členové jsou u nás srdečně vítáni.